Kdo celou soutěž připravuje?

Pangea si vybudovala kvalitní a spolehlivý tým lidí, kteří se starají o hladký průběh soutěže. Do našeho týmu patří autoři matematických úloh, kontroloři didaktiky, poradní výbor, koordinátor soutěže a IT podpora.

Autoři

Mgr. Martina Kořenová

Mgr. Martina Kořenová

4. ročník
Učitelka matematiky
Základní škola u Říčanského lesa, Říčany
Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.

Mgr. Jana Macháčková, Ph.D.

5. ročník
učitelka matematiky, ZŠ Brána jazyků s rozšířenou výukou matematiky, Praha 1
PhDr. Michaela Kaslová

PhDr. Michaela Kaslová

6. ročník
VŠ pedagog Katedry matematiky a didaktiky matematiky
Člen republikového výboru JČMF a člen mezinárodní komise CIEAEM pro vyučování matematiky
Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze
Mgr. Pavel Sovič

Mgr. et Mgr. Pavel Sovič

7. ročník
Učitel matematiky a francouzského jazyka
Střední odborná škola pro administrativu EU
PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.

PhDr. Eva Semerádová, Ph.D.

8. ročník
Učitelka matematiky
Gymnázium Karla Čapka v Dobříši
Pedagogická fakulta UK, Praha
Mgr.Bc. Karel Zavřel

Mgr.Bc. Karel Zavřel

9. ročník
Učitel matematiky, fyziky a informatiky
FZŠ Táborská, Praha 4

Členové poradního výboru

doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.

doc. Mgr. Petr Knobloch, Dr.

Vedoucí Katedry numerické matematiky
Matematicko-fyzikální fakulta
Univerzita Karlova v Praze
PhDr. Michaela Kaslová

PhDr. Michaela Kaslová

VŠ pedagog Katedry matematiky a didaktiky matematiky
Člen republikového výboru JČMF a člen mezinárodní komise CIEAEM pro vyučování matematiky
Pedagogická fakulta Univerzita Karlova v Praze
Prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.

Prof. RNDr. Marie Demlová, CSc.

Zástupce vedoucího Katedry matematiky
Fakulta elektrotechnická
České vysoké učení technické v Praze
doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.

doc. Ing. Ľubomíra Dvořáková, Ph.D.

Katedra matematiky
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
České vysoké učení technické v Praze
Ing. Marek Kovář, MBE

Ing. Marek Kovář, MBE

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
Vysoká škola ekonomická, Národohospodářská fakulta, Praha

Mgr. Olga Pásková

Učitelka českého jazyka
Gymnázium Karla Sladkovského Praha

Ing. Anton Florek, CSc., Ph.D.

Katedra materiálu a strojírenské metalurgie
Fakulta strojní, Západočeská univerzita

Tým didaktické kontroly

Mgr. Marcela Ondrúšová

Mgr. Marcela Ondrúšová

Učitelka matematiky a chemie
Mendelovo gymnázium Opava
Mgr. Jana Duňková

Mgr. Jana Duňková

ředitelka Masarykova ZŠ a OA Tanvald

PhDr. Filip Roubíček, Ph.D.

Ředitel Základní školy a učitel matematiky
ZŠ sv. Voršily v Praze

Organizace a IT podpora

Ing. et Ing. Marek Kovář, MBE

Ředitel české divize matematické soutěže Pangea
Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze Národohospodářská fakulta, Vysoká škola ekonomická v Praze
Bc. Anna Podroužková, DiS.

Bc. Anna Podroužková, DiS.

Asistentka ředitele soutěže a UX designerka
Vyšší odborná škola pedagogická a sociální v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Jan Václavík

Jan Václavík

IT podpora
Společnost Belcode